Подкомитет за младежки обмен

Динко Димитров


Преди да стартирате процедура за номиниране на участник, моля, прочетете този текст:

Процедура за участие в Международен Младежки Обмен

Всички кандидати за участие в лагери получават информация и условията за участие в лагерите през текущата година от страницата на Дистрикт 2482, Раздел: Комитети, Подраздел: Комитети за младежки обмен.
Формулярът за участие може да се изтегли от същото меню в сайта. Той следва да бъде попълнен и подписан от участника, от клуба, който го изпраща и от родителите на участника /ако кандидатът няма навършени 18 години/ в 3 екземпляра. При попълване на формуляра, кандидатите да не конкретизират лагера за участие, да следват изискванията за краткосрочен обмен, да не се изпращат допълнителни снимкови или други материали, освен ако изрично не се изискват от организаторите.

Попълнените екземпляри се изпращат на адрес:
гр. Бургас, ул. Рилска  15, ет.1
офис на „Димар Ойл” ООД
получател Динко Димитров

Формулярите се обработват по реда на пристигане.

За допълнителни въпроси може да се обръщате на e-mail:
ryep@rotarydistrict2482.org        и          dinko_dimar@hotmail.com

Ваш в Ротари,
Динко Димитров
П П на РК Бургас – Пиргос  2011/2012
Председател на комитета за ММО на Д 2482 за 2013 – 2016 г.