Подкомитет за младежки обмен

Светослав Събков

» Правила на Д2482 за участие в програмата за ММО
» Наръчник за РК от Д-2482 за работа по ММО
» Политика на Д 2482 за ММО
» Писмо до РК
» Процедура/Преди да започнете
» Писмо за участие от РК
» Формуляр 2019 PDF
» Формуляр 2019 Word
» Индия 1 - години 18-24
» Индия 2 - години 16-25
» Израел 1 - години 16-21
» Одобрен кандидат - Италия 1 - години 16-17
» Местата са заети Италия 2 - 16-18 години
» Одобрен кандидат Италия 3 - 16-18 години
» Одобрен кандидат Тайван 1 - 16-20 години
» Одобрен кандидат Тайван 2 - 16-19 години
» Тайван 3 - 16-24 години
» Одобрен кандидат - Италия 4 - 18-22 години
» Германия 1 - мин 18 години
» Местата са заети - Франция 1 - години 15-18
» Местата са заети - Италия 5 - години 16-18
» Местата са заети - Австрия 1 - години 18-24
» Местата са заети - Италия 6 - години 15-18
» Испания 1 - години 18-25
» Австрия 2 - години 16-22
» Австрия 3 - години 14-18
» Финландия 1 - години 16-20
» Местата са заети Финландия 2 - години 16-20
» Местата са заети Финландия 3 - години 16-20
» Румъния 1 - години 16-25
» Местата са заети Полша 1 - години 15-18
» Дания 1 - години 21-25
» Египет 1 - години 15-22
» Белгия 1 - години 18-24
» Одобрен кандидат Белгия 2 - години 17-20
» Германия 2 - години 17-19
» Германия 3 - години 18-25
» Одобрен кандидат Белгия 3 - години 17-19
» Швеция 1 - години 17-20
» Одобрен кандидат Дания 2 - години - 15-18
» Дания 3 - години 18-22
» Одобрени двама кандидати Швейцария 1 - години 19-25
» Одобрен кандидат - Дания 4 - години 18-24
» Одобрен кандидат Унгария 1 - години 15-20
» Румъния 2 - години 16-18
» Одобрен кандидат Бразилия 1 - години 14-18
» Турция 1 - години 17-21
» Турция 2 - години 14-18
» Турция 3 - години 13-16
» Турция 4 - години 13-16
» Одобрен кандидат Турция 5 - години 16-21
» Турция 6 - години 19-22
» Турция 7 - години 14-18
» Турция 8 - години 15-19
» Канада 1 - години 18-21
» Има кандидат Германия 4 - години 15-17
» Швейцария 2 - години 15-19
» Одобрен кандидат Дания 5 - години 17-21
» Италия 7 - години 18-22
» Румъния 3 - години 16-19
» Одобрен кандидат Норвегия 1 - години 17-19
» Турция 9 - години 17-19
» Турция 10 - години 15-17
» Словакия 1 - години 16-18
» Одобрен кандидат Чехия 1 - години 15-18
» Англия 1 - години 16-17
» САЩ 1 - години 15-17
» Италия 8 - години 15-17
» Русия 1 - години 19-22
» Норвегия 2 - години 18-23
» Литва 1 - години 18-25
» Холандия 1 - години 15-17
» Холандия 2 - години 18-21
» Холандия 3 - години 16-18
» Холандия 4 - години 15-17
» Чехия 2 - години 15-20
» Словакия 2 - години 16-21
» Чехия 3 - години 16-19
» Испания 2 - години 18-25
» Одобрен кандидат Франция 2 - години 18-20
» Литва 2 - години 14-17
» Унгария 2 - години 15-19
» Норвегия 3 - години 18-22
» Полша 2 - години 18-26
» Германия 5 - години 14-25
» Португалия 1 - години 18-30
» Италия 9 - години 18-21
» Франция 3 - години 18-25
» Франция 4 - години 18-23
» Италия 10 - години 14-18
» Италия 11 - годиини 18-28