КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ

Нина Митева, PHF

» 18.07.2012 Дистрик 3100 - търси партньори за мачин
» Писмо-подготовката на клубовете за новите грантове
» За новата грантова структура 2013
» K_Report_Supplement_Microcredit_Projects_en
» J_Application_Supplement_Microcredit_Projects_en
» I_Pillars of Sustainability
» H_Predeparture_Orientation_en
» grant_management_manual_en (zip)
» G__Scholarships_Supplement_June_2012_en
» fv_launch_club_mou_en
» F_Global Grant_Monitoring_Evaluation_June_2012_en
» F_Global Grant_Monitoring_Evaluation_June_2012_en
» E_Area_of_Focus_Purpose_Goals_June_2012_en
» D_cooperating organization MOU - EN
» Club ROotary Foundation Committee Manual 226e_en
» Club ROotary Foundation Committee Manual 226e_en
» 4_Reporting_EN12
» 3_Implementing_Monitoring_Evaluating_EN12
» 2_Applying_for_a_Global_Grant_EN12
» 1_Planning_a_Global_Grant_Project_EN12
» 0_Introduction_EN12
» Rotary Foundation newletter issue
» 01 бг Общ преглед (doc) draft
» 01 бг Общ преглед (pdf) draft
» 02 bg Структура на комитета за РФ (.doc) draft
» 02 bg Структура на комитета за РФ (.pdf) draft
» 03 бг Администриране (.doc) Draft
» 03 бг Администриране (.pdf) Draft
» 0_438 Planning and Organization Chapter
» 0_438 Planning and Organization Chapter BG doc
» 0_438 Planning and Organization Chapter BG pdf
» 1_PolioPlus Session Outline
» 1-Сесия Полио Плюс (doc) draft
» 1-Сесия Полио Плюс (pdf) draft
» 2_Rotary Peace Centers Session Outline
» 2-Сесия Ротари-центрове за мир bg (doc) draft
» 2-Сесия Ротари-центрове за мир bg (pdf) draft
» 2- Презентация Ротари центрове за мир bg (ppt) dra
» 3_Rotary Foundation District Grants Session Outlin
» 3_Сесия дистриктни грантове bg (.doc) draft
» 3_Сесия дистриктни грантове bg (.pdf) draft
» 3_Презентация Дистриктни грантове bg (ppt) draft
» ВАЖНО - Меморандум за разбиране (draft, doc)
» ВАЖНО - Меморандум за разбиране (draft, pdf)
» ВАЖНО - Подготовка на клуба (draft, doc)
» ВАЖНО - Подготовка на клуба (draft, pdf)
» 4_Rotary Foundation Global Grants Session Outline
» 4_Глобални Грантове на Фондацията (bg, doc, draft)
» 4_Глобални Грантове на Фондацията (bg, pdf, draft)
» 5_Strategic Partners and Packaged Grants Session O
» 5_Пакетни Грантове (bg, doc, draft)
» 5_Пакетни Грантове (bg, pdf, draft)
» 6_Areas of Focus Session Outline
» 6_Зоните на Фокус (bg, doc, draft)
» 6_Зоните на Фокус (bg, pdf, draft)
» 7_Scholarship Session Outline
» 7_Стипендии (bg, doc, draft)
» 7_Стипендии (bg, pdf, draft)
» 2014 DG docs
» 2014 Global_Grant_Application_BG-r
» 2014 Kriterii na FR
» 2014 KRITERII_FR
» 2014 Kriterii_RK
» 2014 policy
» 2014 Terms&Conditions_RFGrants.final
» 2014 zayavka
» 2014 Клубен Меморандум за разбиране на Фондация Ротари
» 2014 Общи Критерии
» 2014 Семинар Фондация Ротари
» Годишен отчет за сътоянието на дистриктните и глобалните грантове за периода 01.07.2012 до 01.07.2015 г.
» Ръководство за глобални грантове - на български