КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ

Виолина Костова

» Ръководство за глобални грантове - на български, актуално към 2018
» Насоки за оценка на общността (глобален грант) - на български
Комитетът за Фондация Ротари към Дистрикт 2482 е структурата отговорна за администрирането и координирането на всички дейности свързани с грантовете на ФР, подпомага работата на Дистрикт Гуверньора в обучението, мотивирането и вдъхновяването на Ротарианците за участие в дейностите на Фондацията в цялата страна и работи за повишаване на осведомеността за Фондацията както на Дистриктно ниво, така и сред широката общественост.

Мисията на Дистриктния комитет за Фондация Ротари е: да мотивира Ротари клубовете в страната за активно изпълнение на хуманитарни проекти финансирани от Фондация Ротари чрез дистриктен или глобален грант; да повишава информираността на Ротарианците за ФР и възможностите за финансиране и да подпомага процесите за популяризиране на дейността на Фондацията сред клубовете и широката общественост.

Визия: Отговорността пред обществото, в името на което служим и работим, ни води към стремеж за подобряване на качеството на живот на местните общности в съответствие с техните нужди и приоритети за изграждане на едно здраво, високо образовано и хуманно общество основано на здрави ценности и запазена културна идентичност.

"Трябва да гледаме на Фондацията като на нещо, което принадлежи не на днешния и утрешния ден, а да мислим за нея с оглед на идните години и поколения" - Арч Клъмф, 1928