КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ

Виолина Костова

» Ръководство за глобални грантове - на български, актуално към 2019
» Насоки за оценка на общността (глобален грант) - на български, актуално към 2019
» Условия за отпускане на дистриктни и глобални грантове на Фондация Ротари
» Насоки за изпълнение, мониторинг и отчитане на грантовете от Фондация Ротари
» Дистриктни vs Глобални грантове
» Политики на зони на фокус (Насоки) - на български, актуално към 2019
» Зони на фокус (брошура) - на английски
» План за мониторинг и оценка на глобален грант - на български
» План за обучение по глобален грант - формуляр
» Жизнен цикъл на глобален грант
» Ръководство Грант Център (Grant Center) - на английски
» Апликационна форма Глобален грант - хуманитарен проект, на английски
» Апликационна форма Глобален грант - хуманитарен проект, на български
» Апликационна форма Глобален грант - комбинирано: хуманитарен проект и екипи за професионално обучение, на английски
» Апликационна форма Глобален грант - екипи за професионално обучение, на английски
» Апликационна форма Глобален грант - стипендия, на английски
» Форма за отчет на глобален грант, комбинирано на български и английски
» Писмо-покана за квалификация на клубовете 2020-21
» Клубен Меморандум 2020-21
» Тест за квалификация 2020-21
» Изпълнени проекти финансирани с дистриктен грант 2018-19 - Брошура
» Проекти одобрени за финансиране с глобален грант 2018-19 - Брошура
» Изпълнени проекти финансирани с глобален грант 2018-19 – Брошура
» Отчет за дейността на Комитета за Фондация Ротари, 2018-19
» Как да представите вашия проект на страницата на Ротари
» План за дейността на ДКФР за 2020-21 ротарианска година
Важно: Отворена е процедурата за кандидатстване за дистриктен грант за 2020-21 година. Сумата с която разполагаме за ротарианската 2020-21 година и която ще бъде разпределена за одобрените дистриктни грантове е 28,423.00 USD. Крайният срок за представяне на предложенията от клубовете пред Дистриктната комисия е 31 октомври 2020 година.
Документите могат да бъдат свалени и от страницата на Дистрикта, раздел Комитети\Комитет за Фондация Ротари\Подкомитет Дистриктни грантове.

Комитетът за Фондация Ротари към Дистрикт 2482 е структурата отговорна за администрирането и координирането на всички дейности свързани с грантовете на Фондация Ротари, подпомага работата на Дистрикт Гуверньора в обучението, мотивирането и вдъхновяването на Ротарианците за участие в дейностите на Фондацията в цялата страна и работи за повишаване на осведомеността за Фондацията както на Дистриктно ниво, така и сред широката общественост.

МИСИЯ
Да мотивира Ротари клубовете в страната за активно изпълнение на хуманитарни проекти финансирани от Фондация Ротари чрез дистриктен или глобален грант; да повишава информираността на Ротарианците за ФР и възможностите за финансиране и да подпомага процесите за популяризиране на дейността на Фондацията сред клубовете и широката общественост.

ВИЗИЯ
Чувайки за Фондация Ротари, хората в страната да я свързват с възможността да живеят и се развиват професионално в един по-добър свят.
Отговорността пред обществото, в името на което служим и работим, ни води към стремеж за подобряване на качеството на живот на местните общности в съответствие с техните нужди и приоритети за изграждане на едно здраво, високо образовано и хуманно общество основано на здрави ценности и запазена културна идентичност.

“Трябва да гледаме на Фондацията като на нещо, което принадлежи не на днешния и утрешния ден, а да мислим за нея с оглед на идните години и поколения”. Арч Клъмпф