Подкомитет Стипендианти на Ротари за мир

Жечко Балабанов

Една от ключовите области, в които Ротари е насочила своите усилия е именно насърчаването на мирни и приобщаващи общества, чрез изграждане на мир, предотвратяване и разрешаване на конфликти.
Ето защо, всяка година Ротари дава до 100 пълни стипендии (50 Ротари стипендии за мир по магистърската програма и 50 за получаване на сертификат за професионално развитие по проблемите на световния мир) за посветени лидери от цял свят, за да учат в един от 6-те Ротари центровете за мир, създадени с подкрепата на 7 университета по света.
Ротари Центровете за мир са местата, където се провежда международно обучение по специализирани образователни програми в академични институции. Ротарианските стипендии за мир е водещата академична програма на Фондация Ротари. Чрез академична подготовка, практическа работа на терен и възможности за работа в глобални мрежи, стипендиантите на Ротари в областта на мира имат достъп до ресурси и развиват умения, от които се нуждаят, за да станат лидери и катализатори за мир и развитие в своите общности по целия свят.
Процедурата за прием на кандидати за ротарианска стипендия за мир за академичната 2021-22 година вече е отворена за кандидатстване. Крайният срок за подаване на заявления е 31 май 2020 година.