КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Атанас Атанасов

» СТИПЕНДИАНТИ НА РОТАРИ ЦЕНТРОВЕ ЗА МИР
» Програма на РИ за центрове за Мир
» ROTARY PEACE CENTERS PROGRAM - GUIDE FOR ROTARIANS
» ROTARY WORLD PEACE FELLOWSHIP APPLICATION
» ROTARY PEACE FELLOWSHIPS BROCHURE
» ROTARY CENTERS FOR INTERNATIONAL STUDIES ALUMNI BROCHURE
» Peace Is Possible
» World Peace Fellowship Handbook
» ROTARY PEACE CENTERS MASTER'S DEGREE PROGRAM

Лалю Драголов


Борислав Стоянов Къдреков


 
Катя Цигорийна


Диан Йотов


Петър Радушев


Николай Шопов,PHF+1


Антон Томчев PHF+1