КОМИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТРИКТА

Валентин Стоянов, MD

План за работата на Комитета по обучение на Д 2482 (Ротари Академия)

Въведение: Този комитет подкрепя ДГ и ДГЕ в подготовката на клубните и дистриктни лидери и цялостния план за обучение на дистрикта.
Дистриктният обучител служи като председател на Комитета по обучение и е отговорен за всички обучителни семинари и други подобни събития, когато е необходимо. Членовете на Комитета по обучение са задължени да работят с организаторите на обучителните семинари.

Основните задължения на Комитета по обучение са:
1. Работа с ДГЕ, включваща изработването на програма, избор на лектори и обучители за ПЕТС и Асамблея, Семинара за обучение на екипа, вкл. обучението на АДГ. Крайното решение е на ДГЕ.
2. Работа с ДГ по отношение изработването на програма, избор на лектори и обучители, както и логистика за Семинара по лидерство, обучението на Ротаракт, обучения на клубно ниво,както и други обучителни програми, които са предвидени. Крайното решение е на ДГ.
3. Консултира подготовката на Семинарите по членство и на Фондация Ротари (тук водещата роля е на съответните комитети).
4. Подкрепя Клубните обучители, когато се нуждаят от това.

Състав на Комитета:
Председател: Валентин Стоянов, ПДГ, РК- Стара Загора
Зам.председател: Емил Коцев, ПДГ, РК - Русе
Членове: Маргарита Богданова, РК - Свищов
Пламен Прокопиев, РК - Нова Загора
Теодора Вълканска, РК - Пловдив Интернешънъл
Борислава Динева – РАК - Дупница

Цел: Изпълнение на основните задължения на Комитета

Задачи:
1. Структуриране на Комитета.
Отг.: В.Стоянов, М.Минев
Срок: 01.07.2019 г.

2. Определяне на краткосрочните ангажименти на членовете на Комитета.
Отг.: В.Стоянов
Срок: 01.08.2019 г.

3. Изготвяне на програма за работата на Комитета
Отг.: В.Стоянов, членове на Комитета
Срок: 01.09.2019 г.

4. Работна среща на Комитета с участието на ДГ 2019/20 Митко Минев
Отг.: ДГ Митко Минев, В.Стоянов, Емил Коцев
Срок: 15.10.2019 г.

5. Качване на сайта на дистрикта на обучителни материали, основно в помощ на Ротари клубовете.
Отг.: ДГ Митко Минев, Пламен Цветков, Емил Коцев
Срок: постоянен

6. Създаване на Ротари Академия. Изготвяне на обучителен план и програми за академията.
Отг.: ДГ Митко Минев, В. Стоянов, Е. Коцев, Н. Митева
Срок: м. декември 2019

7. Организиране и провеждане на Обучителен семинар(и) за нови членове, съвместно с Комитета по членство.
Отг.: ДГ Митко Минев, В.Стоянов, Нина Митева
Срок: м.април 2020 г.

8. Подпомагане на другите комитети в подготовката, избора на лектори, изготвяне на програма и провеждане на Семинарите по членство, Ротари фондацията, Управление на проекти, Обучителните семинари на РАК и ИАК, ПЕТС и Асамблея, Годишната конференция на Дистрикта и всички събития на наддистриктно ниво, на които сме домакини.
Отг.: В.Стоянов, членове на комитета
Срок: постоянен

Емил Коцев


Маргарита Богданова


Пламен Прокопиев, PHF


Теодора Вълканска