КОМИТЕТ ЗА РОТАРИ ПРИЯТЕЛСКИ ОБМЕН

Борислав Стоянов Къдреков

» Писмо от председателя на комитета, януари.2019