Офицер по опазване на сигурността на младите хора

Пламен Прокопиев, PHF