Подкомитет за набиране на средства

Александър Ангелов

» Форми и начини на дарения към Фондация Ротари
» Указания при извършване на дарение към Фондация Ротари
» Форма 123EN и 102EN - Формуляр за регистрация на дарение и трансфер на точки
» Форма 102EN - Формуляр за прехвърляне на точки
» Форма 094EN - Формуляр за регистрация на дарение от няколко дарителя
» Наръчник за извършване на дарение през сайта на Ротари Интернешънъл
» 20190323 Протокол за дарения за Полио от ПЕТС Банско 2019.jpg
Подкомитета има за цел да улеснява дарителите и да разяснява просеса и процедурите по даряване, да насърчава клубовете да постигат целите на гуверньора свързани с дарения към Фондация Ротари и да подпомага клубовете при извършване на даренията. Допълнително подкомитета цели да насърчава нарастващите дарения по клубовете.

ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПРЕВОД НА СУМИ КЪМ ФОНДАЦИЯ РОТАРИ
1. Даренията могат да бъдат направени в:
- годишния програмен фонд (Annual Fund)
- постоянния фонд (Endowment Fund)
- фонд „Полио +” (Polio Fund)
- по грантов проект – ГЛОБАЛЕН ГРАНТ с определен номер.
2. Даренията могат да бъдат лични или клубни.
3. Дарения могат да се направят чрез:
- Уебсайта на Ротари: www.rotary.org/give (няма такси. ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН НАЧИН ЗА ДАРЕНИЕ)
- Банков превод (има банкови такси в размер на около 40 лв.)
- Други непопулярни начини (за повече информация попитайте председателя на Подкомитета за набиране на средства).
4. Всеки, който направи дарение от $100 към годишния програмен фонд получава писмо, с което се обявява за „Поддържащ член на Фондация „Ротари”.
5. При превод в годишния програмен фонд 50% от дарената сума след 3 години се връща в Дистрикт фонда и може да се използва от клубовете за финансиране на проекти. При превод в постоянния фонд и фонд „Полио +” цялата сума остава в тези фондове и няма връщане на суми към Дистрикт фонда. Сумата по глобалния грант е целева и се използва само за проекта.
6. Всеки, който е дарил или от чието име са дарени $1000 в годишния програмен фонд, фонд „Полио +” или по номер на глобален грант получава отличието Пол Харис Фелоу (ПХФ) - бланка 123EN.
7. Когато носител на отличието ПХФ направи ново дарение от $1000, получава значка от следващо ниво - бланка 123EN. Освен това, за такова дарение от $1000 той може да ОПРЕДЕЛИ ДРУГ ЧОВЕК ЗА НОСИТЕЛ на ПХФ – бланка 102EN.
8. Когато дарението е лично, номиниран за отличието ПХФ е самият дарител.
9. Когато сумите са общи на клуба, реда за определяне на номинираните се определя от самия клуб и се декларира от президента на клуба чрез попълване на бланка 102EN.
10. Когато дарението е общо на клуба и в него членуват носители на отличието ПХФ, след предварително уточняване на реда за номиниране при превода носители на ПХФ могат да бъдат определени за „ДОНОРИ” (DONORS), а номинираните за отличието за
„ПОЛУЧАТЕЛИ” (RECIPIENTS) на отличието ПХФ. По този начин „ДОНОРИТЕ” получават значка от следващо ниво, а „ПОЛУЧАТЕЛИТЕ” – отличието ПХФ.
11. Във Фондация „Ротари” трябва да постъпва нетната сума от $100 или $1000 т.е. банковите такси трябва да бъдат за сметка на дарителя.
12. Препоръчително е преди извършване на преводите, да се свържете с Председателя на подкомитета за набиране на средства към Дистриктния комитет за Фондация Ротари за уточняване на подробностите в конкретния случай и попълване и изпращане на необходимите документи.
13. За да бъдат получени сертификата и значката, след извършване на превода задължително трябва да се попълнят и изпратят формулярите 123EN и/или 102EN, тъй като чрез тях се уточняват подробностите за донора и получателя и адреса за получаване на отличията. Това се извършва от президента или от председателя на комисията за фондацията в клуба дарител със съдействието на председателя на подкомитета за набиране на средства.
14. Председателя на подкомитета за набиране на средства може да Ви съдейства, ако се обърнете към него.
15. От 01.07.2009 год. носителите на ПХФ получават само сертификат и значка. Медальон се получава при желание и заплащане на допълнителна такса от $15.00
16. Банков превод – попълване на нареждане за международен превод:
- Получател: THE ROTARY FOUNDATION OF ROTARY INTERNATIONAL
- Адрес: 1560 SHERMAN AVENUE, EVANSTON, IL 60201-3698, USA
- Банка: DEUTSCHE BANK DUSSELDORF
- Банкова сметка на Фондация „Ротари”:
IBAN DE 31 3007 0010 0067 1818 00 – в долари
IBAN DE 51 3007 0010 0255 0200 00 – в евро
- BIC: DEUTDEDDXXX
- Основание за плащане: ( примери )

При превод в годишния фонд:
- когато носители на ПХФ ще бъдат определени за донори: DONATION ANNUAL FUND: PHF DONOR IVAN PETROV ID5629200, RECIPIENT PETAR NIKOLOV ID5629201, RC56203, D2482
- когато няма да се определят донори от носители на ПХФ: DONATION ANNUAL FUND: PHF IVAN PETROV ID5629200, RC56203, D2482

При превод във фонда „Полио +”
- когато носители на ПХФ ще бъдат определени за донори: DONATION POLIO FUND: PHF DONOR IVAN PETROV ID5629200, RECIPIENT PETAR NIKOLOV ID5629201, RC56203, D2482
- когато няма да се определят донори от носители на ПХФ: DONATION POLIO FUND: PHF IVAN PETROV ID5629200, RC56203, D2482

При превод за кешово участие в Глобален грант проект –
- когато носители на ПХФ ще бъдат определени за донори: DONATION Grant №…..: PHF DONOR IVAN PETROV ID5629200, RECIPIENT PETAR NIKOLOV ID5629201, RC56203, D2482
- когато няма да се определят донори от носители на ПХФ: DONATION FOR Grant №…..: PHF IVAN PETROV ID5629200, RC56203, D2482

17. Често допускани грешки:
- Правят се преводи без да се подава информация в Подкомитета за набиране на средства.
- Не се изпраща документ 123EN и/или 102EN.
- Във Фондация „Ротари” не постъпва нетната сума от $1000, а по-малко (поради банковите такси).
- Дарява се сума в годишния фонд, без да се посочва в основанието ID номер на номиниран за ПХФ. Поради това дарението се отбелязва като клубно: точки за отличие (Foundation Recognition Points). Прехвърлянето на точки за номиниране на ПХФ става с документ 102- EN от президента на клуба.
- Не се попълва необходимата информация за донора или реципиента в банковия суифт (ID номера).