Подкомитет за набиране на средства

Ани Христова

» 123_102en
» 102en
Можете да се свържете с нас и на email адрес: sdr_2482@googlegroups.com

1. Дарения могат да се направят чрез:
- Уебсайта на Ротари: www.rotary.org/give (НЯМА ТАКСИ),
Като и това е Препоръчителният начин за дарение
- Банков превод (начисляват се банкови такси) – попълване на нареждане за международен превод:

Получател: THE ROTARY FOUNDATION OF ROTARY INTERNATIONAL
Адрес: 1560 SHERMAN AVENUE, EVANSTON, IL 60201-3698, USA
Банка: DEUTSCHE BANK DUSSELDORF
Банкова сметка на Фондация „Ротари”:
IBAN DE 31 3007 0010 0067 1818 00 – в долари
IBAN DE 51 3007 0010 0255 0200 00 – в евро
BIC: DEUTDEDDXXX

2. Даренията могат да бъдат направени в:
- годишния програмен фонд (Annual Fund)
- постоянния фонд (Endowment Fund)
- фонд „Полио +” (Polio Fund)
- по грантов проект – ГЛОБАЛЕН ГРАНТ с определен номер
- по един от шестте фокуса на дейност на Ротари.

3. Даренията могат да бъдат лични или клубни.

4. Периодичност на даренията:
- Еднократно
- Периодично (дарение през сайта): заявява се дарение (фиксирано) на определено време (ежемесечно, на три месеца, на шест месеца или годишно), което се прави автоматично от системата.

Михаил Сугарев


 
Галин Вълчев Карагьозов