Подкомитет Глобални грантове

Константин Стоянов, PHF