Подкомитет Дистриктни грантове

Виолина Костова

» Ръководство за глобални грантове - на български, актуално към 2019
» Насоки за оценка на общността (глобален грант) - на български, актуално към 2019
» Условия за отпускане на дистриктни и глобални грантове на Фондация Ротари
» Насоки за изпълнение, мониторинг и отчитане на грантовете от Фондация Ротари
» Дистриктни vs Глобални грантове
» Политики на зони на фокус (Насоки) - на български, актуално към 2019
» Зони на фокус (брошура) - на английски
» План за мониторинг и оценка на глобален грант - на български
» План за обучение по глобален грант - формуляр
» Жизнен цикъл на глобален грант
» Ръководство Грант Център (Grant Center) - на английски
» Апликационна форма Глобален грант - хуманитарен проект, на английски
» Апликационна форма Глобален грант - хуманитарен проект, на български
» Апликационна форма Глобален грант - комбинирано: хуманитарен проект и екипи за професионално обучение, на английски
» Апликационна форма Глобален грант - екипи за професионално обучение, на английски
» Апликационна форма Глобален грант - стипендия, на английски
» Форма за отчет на глобален грант, комбинирано на български и английски
» Писмо-покана за квалификация на клубовете 2020-21
» Клубен Меморандум 2020-21
» Тест за квалификация 2020-21
» Изпълнени проекти финансирани с дистриктен грант 2018-19 - Брошура
» Проекти одобрени за финансиране с глобален грант 2018-19 - Брошура
» Изпълнени проекти финансирани с глобален грант 2018-19 – Брошура
» Отчет за дейността на Комитета за Фондация Ротари, 2018-19
» Как да представите вашия проект на страницата на Ротари
» План за дейността на ДКФР за 2020-21 ротарианска година
Подкомитета за Дистриктни грантове подпомага дейността на клубовете в подготовката на проектни предложения за финансиране с дистриктен грант и осъществява дейност по оперативен мониторинг и контрол върху изпълнението на одобрените за финансиране проекти.
С Дистриктни грантове се финансират краткосрочни проекти и дейности, местни или международни, които подкрепят мисията на Фондация Ротари и са устойчиви.

 
Росица Баева


Тодор Стоянов Демирков PHF+1