КОМИТЕТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

Димитър Димитров - PHF MD


Илиан Маджаров


Нина Митева, PHF-MD


Емил Коцев