Подкомитет Ротариански приятелства за мир (Rotary Peace Fellowship)

Жечко Балабанов