Ротарианска гора
    Проведено беше запознаване на около 70 деца от 4-6 клас на училища от гр.Разград с начини на залесяване, дървесни видове и типове почви. Проектът беше осъществен съвместно с ЦУНТ- Разград. При обучението на учениците бяха създадени от тях брошури за проекта, които те сами разпространиха из града. Всяко дете засади дръвче, съвместно с ротарианец и на всяко от дърветата беше поставена табелка с името на детето. Проектът беше осъществен на 03.03.2008 година с участието на всички ротарианци от РК Разград и беше отразен от всички местни медии.

Период за осъществяване на проекта
2008

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
клубни средства

Сума на проекта
1500 лв