Кът за отдих "Чешмата"
клубни средства, спонсори и грант от ШАРС

Период за осъществяване на проекта
2003

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
15000 лв

Сума на проекта
2010-03-16T20:40:09.000