Ученическа викторина"Освобождението на Родопите и Балканската война"

Проектът се осъществява със съдействието на Регионален исторически музей "Стою Шишков" Смолян и Община Смолян. С проекта се цели да се повиши образоваността на децата, да ги приучим към изучаване историята на родния край, за да продължат опазването на историческата памет. Провежда се по определен регламент, участват отбори, сформирани от ученици от 7 клас от общинските училища.

Награда за 1 място - екскурзия до исторически места в Родопите, грамота

2 място - книги от издателство "Тангра", раници, грамота

3 място - книги от издателство "Тангра", хилки за тенис на маса, грамотаПериод за осъществяване на проекта
15.09 - 21.10.2009г.

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
чл.внос

Сума на проекта
награден фонд - 700 лв.