Поклонение на паметника на връх Средногорец, историческа беседа
Проектът е ежегоден. Провежда се по случай освобождението на Родопите от турско робство. На 21.10 е и празникът на гр.Смолян. Осъществява се съвместно с ротарианците от зона 9 - ротари клубовете от Родопите

Период за осъществяване на проекта
21.10.2009

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
клубни средства

Сума на проекта
минимална