Ранна диагностика на рака на простатната жлеза
Дистрикт 2482 – България
ROTARY INTERNATIONAL
Ротари Клуб – Стара Загора
РАННА ДИАГНОСТИКА НА РАКА НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА
Доц. Красимир Нейков, Д-р Ю. Щерев, Д-р Д. Бушандров, Д-р И.Попов, Доц.В.Стоянов съвместно с Ротари Дистрикт 2482 Рака на простатната жлеза е злокачествено заболяване, което започва от вьншната част на жлезата . Протича незабелязано- поради неспецифичните си оплаквания, които често съвпадат с тези при аденом на простатата. Установяването му се открива с напредване на заболяването, при което и оперативно лечение не води до излекуване. В клиничната практика съществува кръвен тест, чрез който е възможно да се установи туморен процес в простатата по-рано и преди оформянето на възел в нея. Този тест се нарича простатен специфичен антиген /ПСА/. По данни на Националния Раков Регистър заболеваемостта от рак на простатата се увеличава с всяка изминала година. Рака на простатата у нас е на трето място по честота сред злокачествените заболявания при мъжете.За периода от 2001 година новозаболелите мъже са се увеличили с около 400 годишно до 1621 нови случая за 2004 година. Това представлява 43,3 новозаболели/100000 мъже. Новите и все още непубликувани данни на НРР показват постоянно завишаване на случаите от рак на простата в страната. Разпределението по стадий показва незадоволителни резултати – само 42,2% от случаите са първи и втори стадий т.е. стадий, когато е възможно радикално лечение. Това изисква от клиницистите да прилагат методи за ранна диагностика. В клиничната практика в нашата страна, както и по цял свят те са : 1. Простатен специфичен антиген при мъже над 50 годишна възраст. 2. Ректално туширане на простатата. 3. Ултразвуково изследване При всички мъже със съмнителни промени в простатата или завишени стойности на ПСА се препоръчва извършването на простатна биопсия, чрез която единствено може да се докаже наличието на рак в простатата. РК Стара Загора реши да се присъедини в осигуряването на финансови средства за 120 теста за ранна диагностика, като част от шестте региона на страната – София, Русе, Стара Загора, Свищов, Ямбол и Сливен, а изпълнението на проекта се ръководи от София. Искрено се надяваме, че този наш проект ще инициира по-голяма активност сред мъжкото население на България, тъй като това е в интерес на тяхното здраве. За записвания и контакт: д-р Илия Попов тел. 042 604 219 Медицински център” НЕФРО” Стара Загора, ул. Св.княз Борис № 69 Прегледи от 10,00 до 11,00 ч. на 07, 14, 21, 28 април 05,12 май в групи по 20 човека.

Период за осъществяване на проекта
07.04.2010 - 12.05.2010

Начин на финансиране на проекта
собствени средства и дарения

Сума на проекта
1920 лева