Образователен - Книжки за оцветяване за децата от първи и четвърти клас
РК Смолян отпечата книжки за оцветяване за всички деца от първи и четвърти клас в община Смолян, които ще раздаде по случай Великден. Книжките са с митологични герои и християнски икони и ще запознаят децата с митологията и ротари.

Период за осъществяване на проекта
12.04.2010

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
собствени средства

Сума на проекта
550 лв.