Празник за децата в неравностойно социално положение
Един от първите проекти на РК Смолян е в помощ на децата в неравностойно положение. Историята му датира от чартирането на клуба. В обхвата му попадат децата от домовете за сираци в областта и деца от Смолян - инвалиди и социално слаби. В навечерието на Коледа и на деня на детето - Първи юни, със съдествието на Община Смолян РК Смолян провежда тържества за тези деца, включващи концерти, игри, театрална постановка или друго културно мероприятие. След това децата вечерят заедно с ротарианците, танцуват и се смеят. Получават лакомства. С тези малки жестове ние се опитваме да дадем на децата без семейство - малко топлина, да поговорим с тях, да чуем желанията им, да се порадваме на постиженията им - как танцуват, пеят, рисуват... А после остава тъгата...

Период за осъществяване на проекта
Коледа и Първи юни - ежегодно

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
клубни средства

Сума на проекта
в зависимост от програмата