Изложение на бизнеса на членове на Ротари
  В дните 09-10.10.2009 г.  РК Стара Загора  , с подкрепата на Дистрикт 2482 България, организира бизнес изложение, в което участваха представители на над 20 фирми, чиито собственици са ротарианци, членове на РК Бургас Приморие, РК София Витоша, РК София Център, РК Сливен и РК Стара Загора. Идеята на изложението е да представи и популяризира българското производство, независимо от финансовата криза. Инициативата е първа по рода си и желанието на членовете на Клуба  е да стане ежегодна.

Период за осъществяване на проекта
09.-10.10.2009 г.

Клубове, участващи в проекта
РК Стара Загора

Начин на финансиране на проекта
собствени средства

Сума на проекта
1400 лв.