Студентска стипендия

През 2005 г. РК Смолян учреди стипендия за отличен успех на нуждаещ се студент от ПУ"Паисий Хилендарски"-филиал Смолян. Кандидатите за стипендия се определят и класират от ръководството на университета. Размера на стипендията се определя в бюджета на клуба. Връчва се на тържеството - промоция на дипломантите. Чрез лични дарения от членове на клуба се дават и още две стипендии за класираните на второ и трето място по успех студенти - кандидати за стипендия. Период за осъществяване на проекта
ежегодно през октомври

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
клубни средства и дарения

Сума на проекта
700 лв.+ дарения