Изграждане на спортна площадка в квартал Добротица

Проектиране и реконструкция на съществуваща многофункционална спортна площадка в жилищен комплекс Добротица -  град Добрич.Период за осъществяване на проекта
2008 - 2009

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
Собствени средства

Сума на проекта
46 000 лв.