ИЗРАБОТВАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ЧЕШМА В ДВОРА НА ЦЪРКВАТА "СВ.СТЕФАН" В ИСТАНБУЛ
Освещаването ще се извърши на 24.05.2010 год. от 11,00 часа.


Период за осъществяване на проекта
м.февруари-м.май 2010 година

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
собствени средства

Сума на проекта
10 000 ,00 лв.