Ротари за един по-добър свят - Културата обединява Балканите

На първи и втори май т.г. Благоевград бе център на Ротарианското приятелство , културното сътрудничество и разбирателство между балканските народи, посрещайки над 50 гости от Гърция, Сърбия и Румъния. Създадената преди година балканска мрежа на побратимените Ротари клубове реализира първия си голям международен проект- обща изложба на художници от България, Гърция, Сърбия и Румъния експонирана в Амариканския Университет в Благоевград. Изложбата вече бе показана в гр. Солун, Гърция и в гр. Ниш, Сърбия. Предстои представянето й в гр. Крайова Румъния през м. Юни т.г.

Учредители на балканската мрежа на побратимените клубове са Ротари клубовете „Анатолия” гр. Солун, „Благоевград-Център” гр.Благоевград, „Константин Велики” гр. Ниш, „Крайова” Румъния и „Корча” Албания.

Пътуващата изложба, която от 1-ви до 17-ти май ще бъде в Благоевград обединява 20 художници от четири националности представили повече от 120 свои творби в различни художествени стилове, но с общото послание- Културата обединява Балканите. Благоевград като домакин е представен достойно от художника Ротарианец Огнян Механджиев, който бе и главен организатор на проявата, неговата съпруга Даниела Механджиева и Иван Милушев, член на Ротари клуб Благоевград. Това уникално художествено събитие е много специален акцент и в годишния културен календар на Благоевград .

Изложбата откри Дистрикт Гуверньорът на Ротари-България Пламен Минев, който бе специален гост на Ротарианците от балканските страни събрали се в Благоевград. В своето слово при откриването той даде висока оценка както на проекта за тази пътуваща художествена изложба, така също и на посланията, които тя носи в съзвучие с идеалите и ценностите на Ротари- да се работи за сътрудничеството и разбирателството между балканските страни и народи, за да изградим един по-добър свят за идните поколения. Аплодирайки идеята за побратимяването на Ротари клубовете от петте балкански страни той получи хартата на този акт скрепен с подписите на президентите, връчена му от призидента на РК „Благоевград- Център” Тодор Мраценков.

По едно чудесно съвпадение в рамките на този забележителен международен ротариански празник стана и чартирането на Интеракт Клуб „Благоевград-Център” в който ще членуват млади хора на възраст от 13 до 18 години, бъдещи Ротарианци и млади лидери. Чартърната грамота от Ротари Интернешанъл връчи Дистрикт Гуверньорът Пламен Минев, а ротарианските символи- камбана, чук и президенска огърлица връчи президентът на РК Благоевград-Център” Тодор Мраценков.
През втория ден ротарианците от балканските страни се възхитиха на Рилския манастир, един от най-ярките символи на християнството в България и на българския национален дух,отнасяйки със себе си убеждението, че опознавайки се взаимно , заедно можем да бъдем фактор за мира и разбирателството на балканите!РК „Благоевград-Център”РК „БЛАГОЕВГРАД-ЦЕНТЪР” RotaryRotaryRotaryRotaryRotaryRotaryRotaryRotaryRotaryRotaryRotaryRotaryRotaryRotaryRotaryRotaryRotary

Период за осъществяване на проекта
01.04.2010/02.04.2010

Клубове, участващи в проекта


Начин на финансиране на проекта
Собствен

Сума на проекта
-