Спонсориране на учебния процес на млади таланти в науката
Самофинансиране

Период за осъществяване на проекта
2009-2010

Клубове, участващи в проекта
София Балкан

Начин на финансиране на проекта
2000 лв.

Сума на проекта
2010-05-25T00:52:22.000