Промоция на Старозагорски регион като предпочитана туристическа дестинация за уникален туризъм в България за 2010г. с помощта на Световната Асоциация на Туристическите Агенции ( WATA )

 

 

ПРОЕКТ

 

 

Промоция на СТАРОЗАГОРСКИ РЕГИОН

като предпочитана туристическа дестинация за уникален туризъм в България за 2010 г., с помощта на Световната Асоциация на Туристическите Агенции (WATA)

 

ОСНОВАНИЕ:

По време на 58-та Генерална асамблея на Световната асоциация на туристическите агенции WATA, която се проведе в София през ноември 2007 г., Старозагорски регион беше избран за акцент на България за 2010 г.

 

ЦЕЛ:

Обединяване на усилията на бизнеса, регионалните и местни власти и представителя на WATA за България – туристическа агенция МИЕЛ (www.miel.travel) за представяне на възможностите на Старозагорски регион като туристическа дестинация на международния туристически пазар.

 

Възможна подкрепа на проекта от Ротари Клубове Стара Загора и Казанлък и евентуално от Дистрикт 2482 България.

 

ПОДЦЕЛИ:

 

·        Създаване в международен план на положителен имидж на региона като привлекателна дестинация за индивидуален и уникален туризъм.

·        Информиране и мотивиране на чуждестранни туроператори за предлагане на туристически продукти на региона.

·         Съвместно разработване на различни по тематика и интереси туристически продукти.

·        Разработване на продукти и обслужване на туристи, в съответствие с изискванията на стандартите WATA.

·        Определяне на приоритети и партньори за осъществяване на проекта.

·        Изграждане на база данни на партньори за осъществяване на проекта.

 

ЕТАПИ:

Първи етап: юниюли 2009 г.

§        Разработване на проекта.

§        Определяне на основните базови партньори.

§        Изграждане на структура и база данни, включително и координационен център.

§        Първоначален анонс към международна мрежа от туроператори в над 55 държави по света, членове на WATA.

 

Втори етап: августдекември 2009 г.

§        Изработване на издание за туристическия потенциал на Старозагорския регион с акценти:

o       културно-историческо наследство;

o       природни условия (възможности за екотуризъм, балнеотуризъм и др.);

o       други атракции (възможности за конен, винен, ловен и др.  видове специфичен туризъм;)

o       хотелски комплекси и други видове заведения за настаняване, хранене и отдих, съответстващи на критериите на WATA.

 

§        Изработване на интернетсайт на проекта

 §        Разработване и осъществяване на Съвместна кампания за представяне на възможностите на регион Стара Загора за предлагане на туристически продукти на международния пазар /имиджова реклама за България и Старозагорски регион/, с:

o       използване на мрежата от WATA-агенции по света /над 60 агенции в 55 държави/;

o       мрежа от WATA - контрагенти  /над 1000 агенции по света/;

o       участие и представяне на проекта на 60-ата юбилейна Генерална Асамблея на WATA в Барселона през ноември 2009 година;

o        включване на проекта в международните сайтове на WATA и МИЕЛ;

§        Организиране на форуми в Стара Загора и в Казанлък за промоция на проекта с участието на изпълнителният директор на WATA г-жа Кристин Фурние. (работни дати 13-ти и14-ти октомври 2009г.).

§        Разработване на конкретни програми по теми.

§        Методологична помощ, обучение и утвърждаване на партньори и контрагенти отговарящи на международни изисквания и стандарти за туристическо обслужване.

 

Трети етап:   2010 г.

§        Работа по предлагане на конкретни програми и продукти на международния туристически пазар.