Проект за възстановяване на гората в местността Кобъклака

Всяка година в седмицата на гората, ротарианците от Добрич и техните приятели от другите клубове, засаждат дървета в местността Кобъклака.

Целта е да бъдат възстановени горските масиви, които преди време бяха изсечени.

Посадъчният материал се осигурява от добричкото горско стопанство.Период за осъществяване на проекта
Ежегодно в седмицата на гората

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
дарения

Сума на проекта
1000