Закупуване на Микроскоп за отделение
   В началото на 2011 г - по инициатива на президента на клуба бе направено предложение за закупуване на Микроскоп за отделение "Клинична патология"Ямбол.    РК Ямбол - реши да реализира това дарение,тъй като се оказа ,че техниката с която разполага отделение "Клинична патология" е на повече от 50 г, което пречи на работата на екипите по диагностициране и в крайна сметка не е в полза на обществото .    Микроскопа "Meiji Techno" -Япония -МТ 4000 Триникулярен тубус с опция за монтаж на дигитална камера  е едно от най съвременните средства в областта на медицината и напълно задоволява нуждите на отделението.    Дарението бе връчено на Многопрофилна болница"Св.Панталеймон" Ямбол на 23.02.2011 г -дена на Ротари и е на стойност 3500 .00 лв.  

Период за осъществяване на проекта
23 февруари 2011

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб Ямбол

Начин на финансиране на проекта
Собствено финансиране

Сума на проекта
3500 .00 лева