Годишен проект 2010-2011
За проект на 2010-2011 госина РК Стара Загора взе решение да се изгради информациционно табло,което да бъде поставено на сградата на хотел „ Орфей”. Защо на хотел „Орфей” ? Това местоположение осигурява добра видимост на пътникопотока от автомобили и автобуси,които преминават през нашия град. Информационното табло има за цел да популяризира дейността на Ротари като организация,както и дейността на нашия клуб в частност. На него във вървящ надпис са изписани ценностите на Ротари както организация и хуманитарната насоченост на движението като цяло. На 20 .06.2011 проекта беше завършен и таблото беше открито от Ротари клуб- Стара Загора , което кореспондира и със завършването на Ротарианската 2010-2011 година.

Период за осъществяване на проекта
от януари до юни 2011 година

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб Стара Загора

Начин на финансиране на проекта
Чрез лични и клубни срества

Сума на проекта
5000 лева