ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ЦЕРЕМОНИАЛМАЙСТОРИ
От 2008 година РК Карнобат се стреми да организира дистриктно събитие което да покаже лицето на града. Карнобат е с оттвърдени винарски традиции от които произхожда и идеята за обучението на церемониал майстори на ротарианските клубове.Воденето и представянето на една Ротарианска збирка е като виното и хубавите жени !!!

Период за осъществяване на проекта
2011-2012

Клубове, участващи в проекта
В

Начин на финансиране на проекта
СОБСТВЕН КАПИТАЛ+ДИСТРИКТ+СПОНСОРИ+ЗАПЛАЩАНЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ!!!!

Сума на проекта
6500 лева