Зимен празник на Ротарианците -Пампорово 2012


Период за осъществяване на проекта
09-11 март 2012

Клубове, участващи в проекта
РК Смолян

Начин на финансиране на проекта
средства от клуба и от участниците