„Заедно в помощ на самотни и болни възрастни и хора с увреждания”
В Смолян успешно започна своята дейност най-младата "тимуровска команда", състояща се от интерактори от Смолян. Чрез ротарианския проект „Заедно в помощ на самотни и болни възрастни и хора с увреждания” интеракторите от смолянския клуб оказват доброволна помощ в бита и ежедневието на самотни възрастни и нуждаещи се от помощ хора. Проектът е съвместна инициатива на РК Смолян и Интеракт клуб Смолян. Мотото на проекта е „ Стани доброволец, дари топлина на нуждаещ се човек”. Младите интерактори от Смолян помагат на самотни възрастни и нуждаещи се болни, като ги посещават по домовете, помагат им в домакинството, пазаруват и разнообразяват тяхното трудно и самотно ежедневие с разговори, беседи. В проекта на този етап са включени 4-ма възрастни, които не са обгрижвани по Оперативните програми на Община Смолян и програмата " Домашни грижи" на БЧК.

Период за осъществяване на проекта
2011-2012 ротарианска година

Клубове, участващи в проекта
Интеракт клуб Смолян съвместно с Ротари клуб Смолян

Начин на финансиране на проекта
доброволен труд