ПРОЕКТ "НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ"
РОТАРИ КЛУБ ПЛОВДИВ - ПЪЛДИН СЪВМЕСТНО С РОТАРИ КЛУБ ПЛОВДИВ, РОТАРИ КЛУБ ПЛОВДИВ - ФИЛИПОПОЛ И ЗОНТА КЛУБ ПЛОВДИВ организират през настоящата учебна 2011/2012 година ВТОРОТО ПОРЕДНО ИЗДАНИЕ НА ПРОЕКТА "НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ" През изминалата учебна 2010/2011 година участие в проекта взеха над 3000 ученици от 130 паралелки на 11 училища на територията на град Пловдив. Победител в проекта стана "10ж" клас на НТГ "Васил Левски", който получи награда от РК "Пловдив - Пълдин" ДВУДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ ДО САМУИЛОВАТА КРЕПОСТ край гр.Петрич. Останалите градски финалисти: ОМГ "Акад. К. Попов", СОУ "Н. Вапцаров" и СОУ "Д. Матевски" получиха също награди от РК "Пловдив - Пълдин" - еднодневни екскурзии до Долината на тракийските царе. Специална награда от Кмета на град Пловдив - също еднодневна екскурзия до Долината на тракийските царе, получи «5а» клас от ОМГ "Акад. К. Попов". Като ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКОРД на първото издание на ПРОЕКТА "НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ" РОТАРИ КЛУБ "ПЛОВДИВ - ПЪЛДИН", съвместно с РОТАРИ КЛУБ "ПЛОВДИВ" и РОТАРИ КЛУБ "ПЛОВДИВ - ФИЛИПОПОЛ", на 06.06.2011г. в Международния Пловдивски панаир организираха КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА "БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ", на която бяха поканени всички участници в проекта, общественици, читалищни дейци и преподаватели от гр. Пловдив. ПРОЕКТЪТ "НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ" и КРЪГЛАТА МАСА НА ТЕМА "БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ" се случиха благодарение на съпричастността и личното участие на Академик Антон Дончев, Академик Георги Марков, издателят Иван Гранитски, доц. Кирчо Атанасов - ръководител на проекта "Народните будители и аз", директорите и педагогическите съветници на всичките 11 училища, преподавателите по история и български език на участвалите паралелки, г-н Видин Сукарев - уредник в Регионален исторически музей Пловдив и адв. Мариянка Лулчева - Президент на РК "Пловдив - Пълдин" през ротарианската 2010/2011година. От дистанцията на изминалите месеци, можем да заявим, че тази инициатива е от ПОЛЗА РОДУ. За да се съхрани и развива БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ, за да се възпитава младото поколение в дух на ЛЮБОВ, РОДОЛЮБИЕ, ИСТОРИЧЕСКА И РОДОВА ПАМЕТ, НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И САМОЧУВСТВИЕ, НА ТЪРПИМОСТ, ТОЛЕРАНТНОСТ И ЕДИНЕНИЕ, като обединения на свободомислещи хора, РОТАРИ КЛУБОВЕТЕ ПЛОВДИВ И ПЛОВДИВ - ПЪЛДИН И ЗОНТА КЛУБ ПЛОВДИВ инициираме ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ПРОЕКТА "НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ". Само когато младите хора знаят и помнят своето героично минало, живота и дейността на своите НАРОДНИ БУДИТЕЛИ, които са работили неуморно и безкористно за духовното самоопределение и съхранение на българската нация, за свободата на българския народ и независимост на България, чрез знанието на техните подбуди за саможертва, могат да ги имат за свой личен пример за подражание в живота. Нашата цел като родители, учители, общественици е да предоставим на младите хора форум за творческа и духовна изява, да им създадем условия за едно духовно преживяване и усещане за единство, който форум да направим широко обществено достояние. Ротари клубовете и Зонта Клуб в гр.Пловдив утвърждават идеала за безкористна служба в полза на обществото чрез полезни инициативи и достойни начинания и това е обяснението за факта, че тези клубове организират и съдействат за реализирането на настоящия проект. За да подкрепят настоящото ВТОРО ПОРЕДНО ИЗДАНИЕ НА ПРОЕКТА "НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ", чието тържествено обявяване ще се състои проведе на 3 ноември 2011 г. четвъртък от 17.00 часа в Хотел "Тримонциум" зала "Принцес" участие са потвърдили: Академик Георги Марков, Академик Антон Дончев, Иван Границки, Петко Колев - Председател на Фондация "Тангра ТанНакРа" - гр.София, Кмета на град Пловдив, доцент д-р Павлинка Кацарова - Началник на РИО гр. Пловдив, членове на Ротари от град Пловдив, членове на клуб "Зонта" - гр.Пловдив, членове на "Интеракт" и "Ротаракт". ИСКАМЕ да вярваме, че усилията ни ще бъдат подкрепени от Вас медиите, защото ТЕМАТА ЗА ДУХОВНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА НИ Е ТЕМАТА, КОЯТО СТОИ НА ДНЕВЕН РЕД И СЕ НУЖДАЕ ОТ ПРИЧАСТНОСТТА НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО. Президент на "Ротари клуб Пловдив": Петър Керин Президент на "Ротари клуб Пловдив-Пълдин": Васко Василев Президент на "Зонта клуб Пловдив": Владимира Трачева

Период за осъществяване на проекта
2011

Клубове, участващи в проекта
РК "Пловдив-Пълдин" РК "Пловдив-Филипопол"