Народните будители и Аз 2013
Проект на Ротари клуб „Пловдив – Пълдин“ -
„Народните будители и АЗ“
2010/11, 2011/2012г., 2012-2013
/резюме/
Ротари клуб „Пловдив-Пълдин“ съвместно с Ротари клубовете „Пловдив“, „Пловдив-Филипопол“ и „Зонта“ клуб Пловдив, организират през настоящата 2012-2013 годин, Третото поредно издание на проекта „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ“.
I. Целева група на проекта – Целите паралелки на ученици от 5 до 11 клас от всички видове училища в гр. Пловдив и областта.
II. Цел на проекта:
- Проектът „Народните будители и Аз“ има за цел да представи на младите хора имената и дейността на онези български възрожденци и велики българи, които са оставили своя отпечатък в създаването, израстването и просперитета на нашата държава.
Всеки българин трябва да знае, че България, носеща аромата на рози, плодородна и красива земя, е страна изстрадала своето минало. Тази държава, за която се пеят песни и се редят стихове, се оказва почти непозната за голяма част от младото поколение. За хората които са живяли чрез идеите си за „една чиста и свята Република“ се говори чисто фактологически и формално. До сърцето на младия човек думите често не достигат. Бягствата в чужбина не носят носталгия, гордостта на българина се заменя с материални блага.
- Проектът има за цел да промени този факт. Чрез него, учениците със своята амбиция да се усъвършенствуват ежедневно, имат възможност да покажат своите знания пред позната и непозната аудитория, което е тяхна естествена потребност. Те приемат предизвикателството да извършат издирвателска и събирателска дейност за факти от живота и делото на поне един велик българсин. В учебниците по история и по литература се вземат предвид основните аспекти в биографиите на тези велики бъглари, но често се изпускат причините и подбудите, довели до развитието на дадена личност в определен аспект.
- Проектът, в който главна роля играе учениковата праралелка е една стъпка в посока към завръщане на моралните ценности в българското общество. Научавайки историята на великите българи, градили през вековете българщината и българския дух, учениците да се изпълнят с национална гордост и патриотизъм.
- Чрез участието си в проекта, учениците да се приучат да работят в екип.
- Да се съхрани и развива Българския дух, да се възпитава младото поколение в дух на любов, родолюбие, историческа и родова памет, национална принадлежност и самочувстве, на търпимост, толерантност и единение.
- Нашата цел като родители, учители, общественици е да предоставим на младите хора форум за творческа и духовна изява, да им създадем условия за едно духовно преживяване и усещане за единство, който форум да направим обществено достояние.
III. Съдържание на проекта:
Подготовката и провеждането на проекта е съгласно предварително изработен регламент.
На училищата се предлага списък на 71 велики българи и народни будители подготвен от Ротари клуб „Пловдив-Пълдин“, като всички те са живели и творили до преди 100 години. За всеки от тях с по 5-6 реда се обяснява в кой исторически период е работил и творил и в каква област.
Паралелките по свое желание избират един от тези българи да им стане патрон на паралелката за учебната година. След избора, паралелката има от 3 до 4 месеца да извърши издирвателска и събирателска дейност за факти от живота и делото на избраната личност, да организира в класната си стая кът с информационно табло с портрета на патрона и да сътвори неговата биография. Съгласно регламента биографията трябва да е не по-малко от 4 машинописни страници в които да няма снимки, таблици, диаграми и др. Те могат да са извън 4-те машинописни страници.
След това проектът предвижда провеждане на състезание – двубой между отделните паралелки за да установи учениците от коя паралелка са научили най-добре биографията на своя патрон.
За целта се провежда взаимно изпитване на паралелките върху биографията на съответната паралелка, като всяка паралелка подготвя толкова на брой въпроси върху биографията на противниковата паралелка, колкото ученици има в нея. След това учениците от изпитваната паралелка изтеглят номера на въпроса на който ще отговарят. Чак след това пред жури, двама ученика от изпитващата паралелка започват да задават въпросите към изпитваната паралелка, като всеки ученик отговаря само на 1 въпрос, този чийто номер е изтеглил.  За верен отговор се получава 1 точка, за грешен 0 точки, а за частично верен 0,5 точки.
След това паралелките сменят ролите си – изпитващата става изпитвана при същия алгоритъм. През цялото време за коректността на въпросите и отговрите следи определното жури. За победител се счита паралелката получила по-голям процент на положителни отговори от общия брой отговори на учениците от паралелката.
Паралелките се състезават в две възрастови групи – 5-7 клас и 8-11 клас.
Състезанията са в три направления:
1. Състезанията между паралелките по училища – 5-7 и 8-11 клас;
2. Състезания между паралелките – първенци на отделните училища в съответния район на гр. Пловдив;
3. Градско състезание между паралелките – първенци на районите;
4. Областно състезание между паралелките първенци на съответните общини от областа.
            Паралелките първенци на града и областа получават като награда – двудневна или еднодневна екскурзия до важно историческо място в България. С паралелката пътува и класния ръководител, педагогическия съветни, учителя по история и директора на училището.
            Проекта се изпълнява в партньорство с кмета на обшината под чийто патронаж се провежда.
            Всички ученици и учители участвуващи в районните, общинските и градския етап получават персонални грамоти от президентите на Ротари клубовете, Зонта клуб и кметовете на райони и общини.
             През 2010/2011 година участие в пректа взеха над 3400 ученици от 130 паралелки на 11 училища на територията на гр. Пловдив.
              През 2011/2012 година в гр. Пловдив участвуват в проекта над 7500 ученика, от 271 паралелки в 29 училища. За първа година проекта бе реализиран и във всички останали 17 общини на пловдивска област. В него участвуват над 7600 ученика от 322 паралелки в 66 училища и се провежда под патронажа на областния управител.
  Така в Пловдивска област през 2011/2012 г. в проекта участвуват над 15 000 ученика от 593 паралелки в 95 училища.
  IV. Жури на пректа:
  Във вътрешно училищните кръгове председатели на журито са учителите по история, литература, философия и други определени от директора на училището. Членове на журито са класните ръководители.
  В районните и градските състезания предстедатели на журитата са историци от Регионалния исторически музей и други историци, членовете на журитата са определени от съответния директор на училище – учители по история, по литература, класни ръководители и други. Общинските финали се провеждат в залите на читалището в присъствието на ученици, родители, общественост. Градският финал се провежда в най-тържествена обстановка в Драматичен театър или Новотела с присъствието на всички паралелки от районните състезания.
  Голямото жури на градския финал е в състав:
  Предстедател: Акад. Георги Марков
  Членове: Акад. Антон Дончев, проф. Иван Маразов,у проф. Васил Проданов, Иван Гранитски, Стефан Шивачев – директор на регионалния Исторически музей гр. Пловдив.
18.07.2012г.                                Ръководител на проекта:....................................
гр. Пловдив                                                                             /доц. К. Атанасов/

Период за осъществяване на проекта
Постоянен

Клубове, участващи в проекта
Пловдив Пълдин, Пловдив, Пловдив Филипопол, Зонта Пловдив

Начин на финансиране на проекта
Собствени средства на клубовете, привлечен спонсор

Сума на проекта
22000 лв/година


Изтегли файлове
» Писмо - подкрепа от СУ, Историчвски факултет
» Писмо - подкрепа от СУ Климент Охридски
» Писмо - Подкрепа от Министертството на Образование
» Писмо - Подкрепа от Нац.сдружение на Общините
» Писмо - Подкрепа от Областна управа, Пловдив
» Подкрепа от Маргарита Попова, вицепрезидент на РБъ
» Бележити българи
» Писмо до училищата
» Регламент