Годишен проект 2011-2012 - Пластика "Птица Феникс"
Монументална декоративна пластика - "Птица Феникс". Местонахождение: В центъра на град Стара Загора пред сградата на Община Стара Загора. Височина - 5м, бронз и гранит. Скулптор: Красимир Зарков

Период за осъществяване на проекта
2011-2012

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб Стара Загора

Начин на финансиране на проекта
Дарения и собствени средства

Сума на проекта
30000 лв.