Възстановяване на екопътека от м.Бодрост до в.Царев връх
собствени средства и туд

Период за осъществяване на проекта
м.юли 2009 г.

Клубове, участващи в проекта
т

Начин на финансиране на проекта
около 1000 лв.

Сума на проекта
2009-11-10T14:58:32.000