"Зелена река" - първа част
Засаждане на 80 броя туи покрай коритото на река Провадийска, което е първата част от проекта "Зелена река".

Период за осъществяване на проекта
9.10.2012г.

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб - Провадия

Начин на финансиране на проекта
собствено