Детска площадка в с. Атия - 2013 г.

 Период за осъществяване на проекта
2012 г. - 2013 г.

Клубове, участващи в проекта
РК Созопол

Начин на финансиране на проекта
Дарения - Община Созопол

Сума на проекта
30000 лв.