Детска площадка гр. Созопол - 2010 г.


Период за осъществяване на проекта
2009 г. - 2010 г.

Клубове, участващи в проекта
РК Созопол

Начин на финансиране на проекта
Средства на РК Созопол и Община Созопол

Сума на проекта
20 000 лв.