Спонсорирсне обучението на студент от АУБ
Студент от Благоевград,с отличен успех и награди от Ректора на АУБ.Момчето е със заболяване,което не му позволява да заработва средства,а семейството е в затруднено материално положение

Период за осъществяване на проекта
м.януари 2009 г.

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
Собствени средства

Сума на проекта
1000 долара