Детска площадка гр. Созопол - 2011 г.


Период за осъществяване на проекта
2010 г. - 2011 г.

Клубове, участващи в проекта
РК Созопол

Начин на финансиране на проекта
Средства на РК Созопол и Община Созопол

Сума на проекта
30000 лв.