Детска площадка гр. Созопол 2012 г.


Период за осъществяване на проекта
2011 г. - 2012 г.

Клубове, участващи в проекта
РК Созопол

Начин на финансиране на проекта
Средства на РК Созопол и Община Созопол