Ежегодна награда "Владо Сотиров"
Наградата е учредена в чест на отишлия си без време приятел - ротарианец Владо Сотиров. Предоставя се всяка година на абитуриент от града - от двете средни училища. Наградата е за учениции с отличен успех  и с активно участие в учебно - възпитателния процес. Връчва се на 24 май.

Период за осъществяване на проекта
2009 - 2016

Клубове, участващи в проекта
РК Раднево

Начин на финансиране на проекта
Средства на клуба

Сума на проекта
500 лева ежегодно