Построяване на параклис и навес на Новите гробища в Благоевград
Собствени и привлечени средства от дарения,търгове,спонсорство,грантове

Период за осъществяване на проекта
2011 год

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
40 000 лв

Сума на проекта
2009-11-10T15:05:43.000