"Розова градина" 2013г.
Проектът се състои в облагородяване на свободно пространство-обществена градинка, в не добро състояние, оформена като триъгълен остров в близост до ЦДГ "Малина"-гр.Берковица, до кръстовището на ул."Шабовица" и ул."Кирил и Методий". Градинката е в непосредствена близост до един от символите на града- композицията "Малинарка". Проектът предвижда засаждане на 8 броя рози, настилане на свободното пространство около тях с почвена смес и кори от дървета, използвани като декоративен елемент в озеленяването.Както и поставяне на една дървена пейка.

Период за осъществяване на проекта
14.08-15.09.2013г.

Начин на финансиране на проекта
собствени средства и дарения от членове на клуба

Сума на проекта
200.00лв.