Към книгата с любов
Дарение на набор от книги към всички училищни библиотеки в града.

Начин на финансиране на проекта
Собствени средства на клуба